Laden...

Zuivering PFAS houdend bronbemalingswater

De constatering van verhoogde PFAS gehalten in grond en grondwater in Antwerpen en het Antwerpse havengebied heeft grote consequenties. Bouwprojecten lopen vertraging op omdat de afzet van grond of bronwater lastiger is geworden.

Hoelscher Wasserbau, waar Tjaden bronbemaling onderdeel van is,  heeft al op diverse bouwprojecten in het Antwerpse havengebied het bronbemalingswater moeten zuiveren voordat dit water op het oppervlakte water mocht worden geloosd. Geen onverstandige keuze, gelet op de grote onttrekkingsdebieten waar men mee van doen heeft.

Zo ook op het project Europa Terminal in Antwerpen. De kade van de Europa Terminal wordt verlegd en om het enorme grondverzet mogelijk te maken moet een grote hoeveelheid grondwater worden onttrokken. Het grondverzet wordt uitgevoerd door PCTS partner Boskalis, PCTS partner Hoelscher Wasserbau staat aan de lat voor de bronbemaling.

Voor de duur van 8 jaar (!) moet er 3 miljoen m3 grond worden verzet en bijna 34 miljoen m3 grondwater worden onttrokken. Per uur wordt maximaal 480.000 L grondwater onttrokken en bezuiverd. Op de locatie is een zuiveringsinstallatie met aktief kool geplaatst en deze draait nu 6 maanden. De strenge Vlaamse lozingsnormen voor oppervlaktewater  (ook voor probleemstoffen als PFBA en Gen-X) maken de zuivering complex en kostbaar. De verblijftijd in het aktief kool is langer dan normaal en inzet van alternatieve adsorbents (zoals resins) wordt momenteel bestudeerd.

De eerste wisseling van aktief kool heeft reeds plaatsgevonden. Het beladen kool is afgevoerd voor verwerking in een hoog thermische verbrandingsinstallatie, tot nu toe de enige gangbare techniek voor de afbraak van PFAS verbindingen. 

Contactpersoon: Arcadis, Wim Plaisier (wim.plaisier@arcadis.com)