Laden...

Research and development

Research and Development

PFAS staat hoog op de agenda in Nederland. In korte tijd is (tijdelijke) regelgeving voor grond en het hergebruik van grond opgesteld en bekrachtigd. De Nederlandse overheid zet samen met andere Europese landen in op een totaal verbod van PFAS in niet-essentiele toepassingen.

Per 2027 gaat de strenge normering inzake PFAS in oppervlaktewater gelden en reeds nu lopen bedrijven aan tegen vergunningsproblemen met PFAS.

Er is veel aandacht voor de PFAS problematiek in Nederland, maar van een grote saneringsoperatie van grond en grondwater is nog geen sprake. De lopende bouwprojecten kunnen geregeld lastiger hun grond kwijt, met onverwachte kosten voor afzet tot gevolg. Met de locaties waarvan bekend is dat ze verontreinigd zijn met PFAS gebeurd nog niet zo veel.

Hoe anders is het in de Verenigde Staten, in Australië en in enkele Europese landen. Gedreven door strikte wetgeving en de noodzaak tot liability management (ook van overheidsorganen) kan men een enorme onderzoeks- en saneringsinspanning in die landen zien. Omdat de vraag naar oplossingen zo groot is, zie je ook dat er veel geïnvesteerd wordt in Research&Development. De overheid en overheidsorganen stellen onderzoeksfondsen ter beschikking, de service providers investeren zelf ook in hoge mate in R&D. Logisch, de kennis op het vlak van PFAS (en PFAS sanering) groeit met de dag.

Arcadis wordt erkend als PFAS expert. Wij hebben aan de wieg gestaan van diverse PFAS gerelateerde ontwikkelingen (bekend voorbeeld is de TOP Assay), blijven ons inzetten om technieken te ontwikkelen die vernieuwend en competitief zijn ten opzichte van de bestaande technieken, en zullen zeker niet schromen om innovatief van derden te beproeven op technische en economische haalbaarheid. Onze PCTS partners Hoelscher Wasserbau en Boskalis zijn uit hetzelfde hout gesneden: ook zij proberen de nieuwe innovaties direct in lopende projecten toe te passen.

Wat zijn nu de nieuwe ontwikkelingen die meerwaarde voor uw organisatie kunnen hebben?

 • Grondwaterbehandeling
  1. Gebruik en testen innovatieve adsorbents en absorbents
  2. Rendementsverbetering actief kool reiniging
 • Grondbehandeling
  1. Verbeteren rendement soil washing
  2. Verminderen uitlooggedrag van grond
  3. Stabilisatie en immobilisatie

 

 

Contact: Arcadis – Wim Plaisier (wim.plaisier@arcadis.com)