Laden...

Soil washing PFAS houdende grond komt (langzaam) op stoom.

Langzaam maar zeker komt soil washing (extractief reinigen) van PFAS houdende grond op gang in Nederland. Na een kleine rondgang bij reinigingsbedrijven blijkt dat er tot op heden meer dan 50.000 ton PFAS houdende grond succesvol extractief is gereinigd. Een aantal bedrijven hebben pilottesten voor reiniging in voorbereiding of aangevraagd.

Boskalis Environmental is op de locatie Amersfoort momenteel drukdoende met het reinigen van PFAS houdende grond. Deze reiniging is ook bedoeld als pilot. Doel is een langjarige inname en verwerking vergund te krijgen.

De meeste projecten met PFAS verontreinigde grond komen verspreid vanuit bijna heel Nederland voor. Deze grond is verontreinigd met PFAS boven de Klasse Industrie norm (3, 7, 3, 3 ug/kg) en vaak ook met andere verontreinigingen zoals zware metalen, minerale olie of PAK’s. De vrijkomende grond is met PFAS verontreinigd door industriële activiteiten, brandbestrijding (blusschuim) of door andere diffuse bronnen.

In Nederland wordt jaarlijks in totaal circa 1,5 miljoen ton verontreinigde grond extractief gereinigd. Het aandeel PFAS houdende reinigbare grond is daarmee nochtans klein. Wat de impact op de markt wordt als het definitieve Handelingskader bekend wordt gemaakt wachten wij met grote interesse af.

Contactpersoon: Boskalis Environmental, Joop Jansen (joop.jansen@boskalis.com)

Boskalis Environmental start proefreiniging PFAS houdende grond

PCTS partner Boskalis Environmental is recentelijk op de verwerkingslocatie Amersfoort gestart met een proeftraject voor de extractieve reiniging van PFAS houdende grond. De locatie Amersfoort is de eerste locatie van Boskalis Environmental waar het bevoegd gezag goedkeuring heeft gegeven voor de uitvoering van een proefneming extractieve reiniging.  

Boskalis heeft ruimte voor de inname van 10.000 ton PFAS houdende grond en er is op dit moment nog ruimte voor inname. Tariefstelling is afhankelijk van de fysische en chemische samenstelling, maar sowieso competitief met andere of vergelijkbare verwerkingsmogelijkheden en/of afzetkanalen.

Maximaal toegestane concentraties voor inname zijn als volgt: 15 µg/kg PFOS, 35 µg/kg PFOA, 15 µg/kg GenX en 15 µg/kg voor de overige PFAS. Deze waarden liggen een factor 5 boven de bekende  ‘3-7-3-3 norm‘.

Gedurende het proeftraject wordt voor verschillende partijen grond gekeken naar de effectiviteit van de reiniging. De gereinigde zandfractie zal na uitkeuring beschikbaar komen voor hergebruik als klasse industrie grond.

Zoals bekend concentreren de PFAS verbindingen zich in de slibfractie die tijdens het wasproces wordt afgescheiden. Deze slibfractie wordt na verregaande ontwatering afgevoerd naar een gecontroleerde stortlocatie. Lozing van proceswater zal niet plaatsvinden omdat de extractieve reinigingsinstallatie een gesloten watersysteem heeft.    

Naar verwachting zal, bij een succesvol traject voor de locatie Amersfoort snel een vergunning kunnen worden afgegeven voor verwerking van PFAS houdende grond.

Contactpersoon: Boskalis Environmental, Joop Jansen (joop.jansen@boskalis.com)

Kenbri Fire Fighting BV toegetreden tot PFAS Cleaning and Treatment Solutions

Kenbri Fire Fighting BV is op 15 november 2020 officieel toegetreden als lid van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. Kenbri is een belangrijke speler op het vlak van brandbestrijding. De diensten van Kenbri omvatten inspectie, advisering, verhuur, keuring, onderhoud, engineering en bouw van blusinstallaties. Kenbri is o.a. vertegenwoordiger voor de brandweerauto’s van Rosenbauer en de blusschuimen van Angus en Fomtec.

Kenbri is voorloper op het vlak van de schuimtransitie: de overgang van fluorhoudend naar fluorvrij schuim. Dit traject is niet eenvoudig en vereist veel voorbereiding (MoC, aanpassingen, testen, certificering) en een intensieve begeleiding. Een schuimtransitie omvat ook een reinigingsfase van het blussysteem na het aftappen van het fluorhoudende schuim. Deze reinigingsfase wordt door Kenbri in nauwe samenwerking met Arcadis uitgevoerd.

Contactpersoon: Kenbri Fire Fighting, Hans Huizinga (hans.huizinga@kenbri.nl)

Presentaties tijdens iTanks webinar

Op 10 november organiseert iTanks een webinar over PFAS. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (PCTS) deelnemende bedrijven zoals Boskalis Environmental en Arcadis geven acte de presence. Arcadis verzorgt (met input van het Expertisecentrum PFAS en PCTS) de key-note, in de break-away sessies wordt ingegaan de specifieke problematiek van PFAS in water, grond en blusleidingsystemen.