Laden...

PFAS Schuimtransitie - Reiniging Blussystemen

Vele mobiele of statische blussystemen van brandweerorganisaties, luchthavens, raffinaderijen, industriële installaties, tankopslagbedrijven en militaire bases zijn nog steeds uitgerust met fluorhoudend blusschuim.  Voorbeelden van dit blusschuim zijn Aqueous Film Forming Foam (AFFF), Film Forming Fluoroprotein Foam (FFFP) en Fluoroprotein Foams (FP).

Fluorhoudende blusschuimen bevatten veel PFAS. PFAS verbindingen zijn schadelijk voor mens en milieu. Door historisch gebruik is grond, grondwater en afvalwater(slib) verontreinigd geraakt. Vooruitlopend op Europese wetgeving die het gebruik van fluorhoudend blusschuim aan banden gaat leggen, maar ook uit het oogpunt van liability management, stappen meerdere bedrijven en instanties versneld over op fluorvrij (F3) schuim. 

Nieuwe F3 schuimen in combinatie met moderne blustechnieken bieden voor de overgrote meerderheid van de brandscenario’s voldoende bluskracht en voldoen ook aan de gestelde normeringen. Het kan net als de huidige PFAS houdende schuimen gemakkelijk worden bijgemengd aan het water met gebruik van de bestaande bijmengapparatuur.

SNELLE EN VEILIGE OVERGANG

Een overgang naar een fluorvrij F3 schuim vereist een goede voorbereiding, want dit heeft gevolgen voor het brandveiligheidsbeleid en de brandrisicoanalyses. Denk daarbij aan het doorvoeren van technische aanpassingen en de aandacht voor de milieuaspecten van het oude en het nieuwe schuim.

Dit zijn de essentiële stappen:

  • Stel vast of het nieuwe schuim geschikt is voor de verschillende brandscenario’s.
  • Bepaal of en welke aanpassingen nodig zijn bij bestaande blussystemen om een optimale vermenging van het blusmiddel met het bluswater te krijgen.
  • Stel met proefblussingen vast of het alternatieve, fluorvrije schuim daadwerkelijk de prestaties levert die door de producent of de certificerende organisatie zijn aangegeven en test zaken als schuimverspreiding, schuimsterkte en worplengte. Vaak worden meerdere batches van schuimmiddel getest om kwaliteitsverschillen uit te sluiten.
  • Blijkt het alternatieve schuim effectief, beslis dan om het fluorhoudende blusschuim uit te wisselen.

De overstap op F3 in bestaande blussystemen vereist dat dat materieel zeer goed gereinigd. Onderzoek heeft aangetoond dat een industriële cleaning (met water, stoom en/of detergenten) het blussysteem niet voldoende reinigt.  Arcadis en Kenbri (website, whitepaper) hebben een reinigingsprocedé ontwikkeld dat blussystemen wel goed reinigt. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een door Arcadis ontwikkelde reinigingsvloeistof (V0171). Zie onze referenties.