Laden...

Slibverwerking

Slibverwerking

Op (al dan niet industriële) productielocaties Niet alleen grond en water kunnen verontreinigd zijn geraakt met PFAS, meer en meer bedrijven worden geconfronteerd met de aanwezigheid van PFAS in het biologisch afvalwaterslib. Afzet en verwerking vindt vooral plaats in de ons omliggende landen. Met het groeiende besef van de negatieve effecten van PFAS in de omliggende landen is de verwachting dat de afzet van dit slib lastiger en kostbaarder zal gaan worden.

De eerste projecten worden opgestart om te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor een duurzamere en effectievere verwerking van deze stromen .