Laden...

Waterbehandeling

Waterbehandeling

De aandacht van overheidsinstanties voor PFAS neemt hand-over-hand toe. Zo streeft de Nederlandse overheid, samen met andere Europese landen naar het verbod op de productie en het gebruik van PFAS in niet essentiële toepassingen (https://www.expertisecentrumpfas.nl/32-rivm-oproep-tot-delen-van-informatie-over-pfas.html).

Ook is er meer aandacht voor de hoeveelheden PFAS die (direct of indirect) op het oppervlaktewater geloosd worden. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren honderden lozingsvergunningen van bedrijven bezien en zo mogelijk herzien op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Naar verwachting moeten bedrijven meer gaan inzetten op het reinigen van ZZS conform BBT (Beste Beschikbare Techniek).

Hoewel formeel nog niet vastgesteld, wordt het gebruik van actief kool voor PFAS in water door de Unie van Waterschappen als BBT beschouwd. Niet onterecht, PCTS partners Hoelscher Wasserbau, Tjaden en Arcadis hebben in legio projecten de effectiviteit aangetoond. Hoelscher heeft dit op grote schaal ook voor Frankfurt Airport uitgevoerd.

Het verwijderen van PFAS met granulair actief kool (GAC) uit water is in principe heel goed mogelijk, het wordt alleen veel lastiger en kostbaarder wanneer er een grote vracht aan andere stoffen aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld in afvalwater). Diverse producenten van GAC brengen al een specifiek type kool ter markt, wat specifiek voor PFAS is ontwikkeld. Daarbovenop zien we meer en meer alternatieve adsorbentia op de markt, PFAS specifieke resins, en innovatieve producten als zoals Osorb® en Fluorosorb®. De PCTS partners hebben ervaring met deze producten en op basis van ervaring, onderbouwd met labproeven en pilottests uw waterzuivering optimaliseren.

In alle gevallen kan worden gesteld: des te beter de voorzuivering, des te effectiever is de laatste zuiveringsstap waarbij de PFAS tot aan de lozingsnorm verwijderd moet worden. Deze afweging is lastig, zeker in geval van complexe watersystemen als afvalwater of percolaatwater. Nieuwe technologien zijn in opkomst. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen het Australische bedrijf Evocra en Arcadis betreffende ozofractionation. Ozofractionation is een nieuwe zuiveringstechniek die zeer geschikt is voor compleze waterstromen. In een reactorkolom worden microbubbles ozon geproduceerd, die niet alleen een groot deel van de matrix oxideren, maar tegelijkertijd de polaire PFAS verbindingen (kation, anion, zwitterion) verwijderen door middel van ophoping in de gevormde schuimlaag.

Binnen PFAS Cleaning and Treatment Solutions kunnen we u helpen om de meest kosteneffectieve techniek te vinden en te implementeren.

Daarbij geldt dat we bij grote of langjarige trajecten uitgebreid kijken naar de optimalisatie van de zuiveringstappen. Dit is  mogelijk door de uitvoering van zogenaamde SSCT (small scale column tests) .  Opschaling door middel van een pilotproeven is in de meeste gevallen een logische vervolgstap.

Contact: Hoelscher Wasserbau - Lars Steijn (lsteijn@tjaden.nl) en Arcadis (wim.plaisier@arcadis.com)