Laden...

Ozofractionation PFAS houdend afvalwater

 

Het project

Een spill van geconcentreerd fluorhoudend blusschuim op een locatie in Brisbane, Australië resulteerde in de verontreiniging van de infrastructuur en het nabijgelegen oppervlaktewater. De infrastruc­tuur omvatte een huishoudelijk/industrieel rioleringssysteem en een opvangreservoir voor de industriële faciliteiten. Het riool- en het hemelwatersysteem werd vervolgens hydraulisch geïsoleerd om verdere impact op de omgeving te voorkomen. Ongeveer 7000 m³ afvalwater en 6000 m³ oppervlakte/hemelwater werd verzameld en in tanks (IBC’s) opgeslagen. Het project had tot doel om het verzamelde water te reinigen tot een concentratie van minder dan 0,25 µg/L som PFAS zoals gemeten met de zgn. Total Oxidisable Precursors Assay (TOP assay; 28 verbindingen).

Aanpak

De combinatie van de extreem hoge organische belasting en de aanwezigheid van schuimconcentraat zorgde voor een complex watersysteem, wat de behandeling van het water zeer uitdagend maakte. Arcadis en Evocra hebben gezamenlijk een innovatief procedé ingezet voor de behandeling van deze complexe waterstromen. De techniek heet Ozofractionation en is gebaseerd op de vorming van microbubbles die PFAS afscheiden uit de hoofdwaterstroom en concentreren in het zgn. concentraat. Bijkomend effect is dat de afbreekbare organische stoffen door het geïnjecteerde ozon wordt geoxideerd. Het proces is ook efficiënt in de afscheiding van zwevende vaste stoffen (minerale delen). Het primaire afval dat in het proces wordt gegenereerd, is een geconcentreerde waterige stroom met hoge concentraties PFAS. Het systeem is ontworpen voor een capaciteit van 5 m³/uur. Vanwege de spoedeisendheid van dit specifieke project is de full-scale installatie in een periode van slechts 4 weken ontworpen, geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Resultaten

Het Evocra ozofractionation proces toonde aan dat het mogelijk is om hoge PFAS-concentraties te behandelen. In dit project bleek het mogelijk om concentraties tot 4.000 µg/L aan totaal PFAS te behandelen. Een reductie van meer dan 99,9% werd bereikt voor langketenige PFAS-verbindingen (0,25 µg/L) werd bereikt. De concentratie kortketenige PFAS bleef onder de 2 µg/L.

Om de uiteindelijke behandelingsdoelstelling van 0,25 µg/L voor alle PFAS-verbindingen te krijgen, werd aanvullend nog een membraamfiltratie toegepast.

 

Ozofractionation PFAS houdend afvalwater

 

Het project

Een spill van geconcentreerd fluorhoudend blusschuim op een locatie in Brisbane, Australië resulteerde in de verontreiniging van de infrastructuur en het nabijgelegen oppervlaktewater. De infrastruc­tuur omvatte een huishoudelijk/industrieel rioleringssysteem en een opvangreservoir voor de industriële faciliteiten. Het riool- en het hemelwatersysteem werd vervolgens hydraulisch geïsoleerd om verdere impact op de omgeving te voorkomen. Ongeveer 7000 m³ afvalwater en 6000 m³ oppervlakte/hemelwater werd verzameld en in tanks (IBC’s) opgeslagen. Het project had tot doel om het verzamelde water te reinigen tot een concentratie van minder dan 0,25 µg/L som PFAS zoals gemeten met de zgn. Total Oxidisable Precursors Assay (TOP assay; 28 verbindingen).

Aanpak

De combinatie van de extreem hoge organische belasting en de aanwezigheid van schuimconcentraat zorgde voor een complex watersysteem, wat de behandeling van het water zeer uitdagend maakte. Arcadis en Evocra hebben gezamenlijk een innovatief procedé ingezet voor de behandeling van deze complexe waterstromen. De techniek heet Ozofractionation en is gebaseerd op de vorming van microbubbles die PFAS afscheiden uit de hoofdwaterstroom en concentreren in het zgn. concentraat. Bijkomend effect is dat de afbreekbare organische stoffen door het geïnjecteerde ozon wordt geoxideerd. Het proces is ook efficiënt in de afscheiding van zwevende vaste stoffen (minerale delen). Het primaire afval dat in het proces wordt gegenereerd, is een geconcentreerde waterige stroom met hoge concentraties PFAS. Het systeem is ontworpen voor een capaciteit van 5 m³/uur. Vanwege de spoedeisendheid van dit specifieke project is de full-scale installatie in een periode van slechts 4 weken ontworpen, geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Resultaten

Het Evocra ozofractionation proces toonde aan dat het mogelijk is om hoge PFAS-concentraties te behandelen. In dit project bleek het mogelijk om concentraties tot 4.000 µg/L aan totaal PFAS te behandelen. Een reductie van meer dan 99,9% werd bereikt voor langketenige PFAS-verbindingen (0,25 µg/L) werd bereikt. De concentratie kortketenige PFAS bleef onder de 2 µg/L.

Om de uiteindelijke behandelingsdoelstelling van 0,25 µg/L voor alle PFAS-verbindingen te krijgen, werd aanvullend nog een membraamfiltratie toegepast.

 

Ozofractionation PFAS houdend afvalwater

 

Het project

Een spill van geconcentreerd fluorhoudend blusschuim op een locatie in Brisbane, Australië resulteerde in de verontreiniging van de infrastructuur en het nabijgelegen oppervlaktewater. De infrastruc­tuur omvatte een huishoudelijk/industrieel rioleringssysteem en een opvangreservoir voor de industriële faciliteiten. Het riool- en het hemelwatersysteem werd vervolgens hydraulisch geïsoleerd om verdere impact op de omgeving te voorkomen. Ongeveer 7000 m³ afvalwater en 6000 m³ oppervlakte/hemelwater werd verzameld en in tanks (IBC’s) opgeslagen. Het project had tot doel om het verzamelde water te reinigen tot een concentratie van minder dan 0,25 µg/L som PFAS zoals gemeten met de zgn. Total Oxidisable Precursors Assay (TOP assay; 28 verbindingen).

Aanpak

De combinatie van de extreem hoge organische belasting en de aanwezigheid van schuimconcentraat zorgde voor een complex watersysteem, wat de behandeling van het water zeer uitdagend maakte. Arcadis en Evocra hebben gezamenlijk een innovatief procedé ingezet voor de behandeling van deze complexe waterstromen. De techniek heet Ozofractionation en is gebaseerd op de vorming van microbubbles die PFAS afscheiden uit de hoofdwaterstroom en concentreren in het zgn. concentraat. Bijkomend effect is dat de afbreekbare organische stoffen door het geïnjecteerde ozon wordt geoxideerd. Het proces is ook efficiënt in de afscheiding van zwevende vaste stoffen (minerale delen). Het primaire afval dat in het proces wordt gegenereerd, is een geconcentreerde waterige stroom met hoge concentraties PFAS. Het systeem is ontworpen voor een capaciteit van 5 m³/uur. Vanwege de spoedeisendheid van dit specifieke project is de full-scale installatie in een periode van slechts 4 weken ontworpen, geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Resultaten

Het Evocra ozofractionation proces toonde aan dat het mogelijk is om hoge PFAS-concentraties te behandelen. In dit project bleek het mogelijk om concentraties tot 4.000 µg/L aan totaal PFAS te behandelen. Een reductie van meer dan 99,9% werd bereikt voor langketenige PFAS-verbindingen (0,25 µg/L) werd bereikt. De concentratie kortketenige PFAS bleef onder de 2 µg/L.

Om de uiteindelijke behandelingsdoelstelling van 0,25 µg/L voor alle PFAS-verbindingen te krijgen, werd aanvullend nog een membraamfiltratie toegepast.

 

Ozofractionation PFAS houdend afvalwater

 

Het project

Een spill van geconcentreerd fluorhoudend blusschuim op een locatie in Brisbane, Australië resulteerde in de verontreiniging van de infrastructuur en het nabijgelegen oppervlaktewater. De infrastruc­tuur omvatte een huishoudelijk/industrieel rioleringssysteem en een opvangreservoir voor de industriële faciliteiten. Het riool- en het hemelwatersysteem werd vervolgens hydraulisch geïsoleerd om verdere impact op de omgeving te voorkomen. Ongeveer 7000 m³ afvalwater en 6000 m³ oppervlakte/hemelwater werd verzameld en in tanks (IBC’s) opgeslagen. Het project had tot doel om het verzamelde water te reinigen tot een concentratie van minder dan 0,25 µg/L som PFAS zoals gemeten met de zgn. Total Oxidisable Precursors Assay (TOP assay; 28 verbindingen).

Aanpak

De combinatie van de extreem hoge organische belasting en de aanwezigheid van schuimconcentraat zorgde voor een complex watersysteem, wat de behandeling van het water zeer uitdagend maakte. Arcadis en Evocra hebben gezamenlijk een innovatief procedé ingezet voor de behandeling van deze complexe waterstromen. De techniek heet Ozofractionation en is gebaseerd op de vorming van microbubbles die PFAS afscheiden uit de hoofdwaterstroom en concentreren in het zgn. concentraat. Bijkomend effect is dat de afbreekbare organische stoffen door het geïnjecteerde ozon wordt geoxideerd. Het proces is ook efficiënt in de afscheiding van zwevende vaste stoffen (minerale delen). Het primaire afval dat in het proces wordt gegenereerd, is een geconcentreerde waterige stroom met hoge concentraties PFAS. Het systeem is ontworpen voor een capaciteit van 5 m³/uur. Vanwege de spoedeisendheid van dit specifieke project is de full-scale installatie in een periode van slechts 4 weken ontworpen, geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Resultaten

Het Evocra ozofractionation proces toonde aan dat het mogelijk is om hoge PFAS-concentraties te behandelen. In dit project bleek het mogelijk om concentraties tot 4.000 µg/L aan totaal PFAS te behandelen. Een reductie van meer dan 99,9% werd bereikt voor langketenige PFAS-verbindingen (0,25 µg/L) werd bereikt. De concentratie kortketenige PFAS bleef onder de 2 µg/L.

Om de uiteindelijke behandelingsdoelstelling van 0,25 µg/L voor alle PFAS-verbindingen te krijgen, werd aanvullend nog een membraamfiltratie toegepast.

 

Ozofractionation PFAS houdend afvalwater

 

Het project

Een spill van geconcentreerd fluorhoudend blusschuim op een locatie in Brisbane, Australië resulteerde in de verontreiniging van de infrastructuur en het nabijgelegen oppervlaktewater. De infrastruc­tuur omvatte een huishoudelijk/industrieel rioleringssysteem en een opvangreservoir voor de industriële faciliteiten. Het riool- en het hemelwatersysteem werd vervolgens hydraulisch geïsoleerd om verdere impact op de omgeving te voorkomen. Ongeveer 7000 m³ afvalwater en 6000 m³ oppervlakte/hemelwater werd verzameld en in tanks (IBC’s) opgeslagen. Het project had tot doel om het verzamelde water te reinigen tot een concentratie van minder dan 0,25 µg/L som PFAS zoals gemeten met de zgn. Total Oxidisable Precursors Assay (TOP assay; 28 verbindingen).

Aanpak

De combinatie van de extreem hoge organische belasting en de aanwezigheid van schuimconcentraat zorgde voor een complex watersysteem, wat de behandeling van het water zeer uitdagend maakte. Arcadis en Evocra hebben gezamenlijk een innovatief procedé ingezet voor de behandeling van deze complexe waterstromen. De techniek heet Ozofractionation en is gebaseerd op de vorming van microbubbles die PFAS afscheiden uit de hoofdwaterstroom en concentreren in het zgn. concentraat. Bijkomend effect is dat de afbreekbare organische stoffen door het geïnjecteerde ozon wordt geoxideerd. Het proces is ook efficiënt in de afscheiding van zwevende vaste stoffen (minerale delen). Het primaire afval dat in het proces wordt gegenereerd, is een geconcentreerde waterige stroom met hoge concentraties PFAS. Het systeem is ontworpen voor een capaciteit van 5 m³/uur. Vanwege de spoedeisendheid van dit specifieke project is de full-scale installatie in een periode van slechts 4 weken ontworpen, geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Resultaten

Het Evocra ozofractionation proces toonde aan dat het mogelijk is om hoge PFAS-concentraties te behandelen. In dit project bleek het mogelijk om concentraties tot 4.000 µg/L aan totaal PFAS te behandelen. Een reductie van meer dan 99,9% werd bereikt voor langketenige PFAS-verbindingen (0,25 µg/L) werd bereikt. De concentratie kortketenige PFAS bleef onder de 2 µg/L.

Om de uiteindelijke behandelingsdoelstelling van 0,25 µg/L voor alle PFAS-verbindingen te krijgen, werd aanvullend nog een membraamfiltratie toegepast.

 

Ozofractionation PFAS houdend afvalwater

 

Het project

Een spill van geconcentreerd fluorhoudend blusschuim op een locatie in Brisbane, Australië resulteerde in de verontreiniging van de infrastructuur en het nabijgelegen oppervlaktewater. De infrastruc­tuur omvatte een huishoudelijk/industrieel rioleringssysteem en een opvangreservoir voor de industriële faciliteiten. Het riool- en het hemelwatersysteem werd vervolgens hydraulisch geïsoleerd om verdere impact op de omgeving te voorkomen. Ongeveer 7000 m³ afvalwater en 6000 m³ oppervlakte/hemelwater werd verzameld en in tanks (IBC’s) opgeslagen. Het project had tot doel om het verzamelde water te reinigen tot een concentratie van minder dan 0,25 µg/L som PFAS zoals gemeten met de zgn. Total Oxidisable Precursors Assay (TOP assay; 28 verbindingen).

Aanpak

De combinatie van de extreem hoge organische belasting en de aanwezigheid van schuimconcentraat zorgde voor een complex watersysteem, wat de behandeling van het water zeer uitdagend maakte. Arcadis en Evocra hebben gezamenlijk een innovatief procedé ingezet voor de behandeling van deze complexe waterstromen. De techniek heet Ozofractionation en is gebaseerd op de vorming van microbubbles die PFAS afscheiden uit de hoofdwaterstroom en concentreren in het zgn. concentraat. Bijkomend effect is dat de afbreekbare organische stoffen door het geïnjecteerde ozon wordt geoxideerd. Het proces is ook efficiënt in de afscheiding van zwevende vaste stoffen (minerale delen). Het primaire afval dat in het proces wordt gegenereerd, is een geconcentreerde waterige stroom met hoge concentraties PFAS. Het systeem is ontworpen voor een capaciteit van 5 m³/uur. Vanwege de spoedeisendheid van dit specifieke project is de full-scale installatie in een periode van slechts 4 weken ontworpen, geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Resultaten

Het Evocra ozofractionation proces toonde aan dat het mogelijk is om hoge PFAS-concentraties te behandelen. In dit project bleek het mogelijk om concentraties tot 4.000 µg/L aan totaal PFAS te behandelen. Een reductie van meer dan 99,9% werd bereikt voor langketenige PFAS-verbindingen (0,25 µg/L) werd bereikt. De concentratie kortketenige PFAS bleef onder de 2 µg/L.

Om de uiteindelijke behandelingsdoelstelling van 0,25 µg/L voor alle PFAS-verbindingen te krijgen, werd aanvullend nog een membraamfiltratie toegepast.

 

Ozofractionation PFAS houdend afvalwater

 

Het project

Een spill van geconcentreerd fluorhoudend blusschuim op een locatie in Brisbane, Australië resulteerde in de verontreiniging van de infrastructuur en het nabijgelegen oppervlaktewater. De infrastruc­tuur omvatte een huishoudelijk/industrieel rioleringssysteem en een opvangreservoir voor de industriële faciliteiten. Het riool- en het hemelwatersysteem werd vervolgens hydraulisch geïsoleerd om verdere impact op de omgeving te voorkomen. Ongeveer 7000 m³ afvalwater en 6000 m³ oppervlakte/hemelwater werd verzameld en in tanks (IBC’s) opgeslagen. Het project had tot doel om het verzamelde water te reinigen tot een concentratie van minder dan 0,25 µg/L som PFAS zoals gemeten met de zgn. Total Oxidisable Precursors Assay (TOP assay; 28 verbindingen).

Aanpak

De combinatie van de extreem hoge organische belasting en de aanwezigheid van schuimconcentraat zorgde voor een complex watersysteem, wat de behandeling van het water zeer uitdagend maakte. Arcadis en Evocra hebben gezamenlijk een innovatief procedé ingezet voor de behandeling van deze complexe waterstromen. De techniek heet Ozofractionation en is gebaseerd op de vorming van microbubbles die PFAS afscheiden uit de hoofdwaterstroom en concentreren in het zgn. concentraat. Bijkomend effect is dat de afbreekbare organische stoffen door het geïnjecteerde ozon wordt geoxideerd. Het proces is ook efficiënt in de afscheiding van zwevende vaste stoffen (minerale delen). Het primaire afval dat in het proces wordt gegenereerd, is een geconcentreerde waterige stroom met hoge concentraties PFAS. Het systeem is ontworpen voor een capaciteit van 5 m³/uur. Vanwege de spoedeisendheid van dit specifieke project is de full-scale installatie in een periode van slechts 4 weken ontworpen, geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Resultaten

Het Evocra ozofractionation proces toonde aan dat het mogelijk is om hoge PFAS-concentraties te behandelen. In dit project bleek het mogelijk om concentraties tot 4.000 µg/L aan totaal PFAS te behandelen. Een reductie van meer dan 99,9% werd bereikt voor langketenige PFAS-verbindingen (0,25 µg/L) werd bereikt. De concentratie kortketenige PFAS bleef onder de 2 µg/L.

Om de uiteindelijke behandelingsdoelstelling van 0,25 µg/L voor alle PFAS-verbindingen te krijgen, werd aanvullend nog een membraamfiltratie toegepast.