Laden...

Grondbehandeling

Grondbehandeling

PFAS verbindingen zijn decennia lang beschouwd als een wonderproduct. Onbrandbaar, waterafstotend, persistent en als polymeer non-sticky. We komen erop terug, PFAS verbindingen worden heden ten dage als gevolg van hun persistentie en bio-accumulatie beschouwd als de ongewenste ‘forever chemical’. Het veelvuldige gebruik van de verbindingen in allerlei industriële processen en consumenten producten heeft tot een diffuus verontreinigingsprobleem geleid; er zijn nog nauwelijks locaties over in Nederland waar PFAS niet meer in grond en grondwater wordt aangetroffen.

Na jaren van maatschappelijke en politieke hectiek zijn er indicatieve normen voor ernstige verontreiniging geformuleerd (https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2020/indicatieve-niveaus-ernstige-verontreiniging-pfos/).

Ook is (tijdelijk) beleid voor hergebruik van PFAS verontreinigde grond opgesteld (https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/)

Tot slot heeft de overheid aangegeven waar grond verontreinigd met PFAS aan moet voldoen om als reinigbaar te worden beschouwd (https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-overige-situaties/faq/komt-pfas-houdende-grond-aanmerking-verklaring/). Val je buiten deze normstelling, dan mag de grond worden gestort.

We weten uit ervaring dat meer dan 95% van de grond die wordt aangeboden voor grondreiniging door middel van extractieve reiniging, al voor reiniging voldoet aan de hergebruiksnorm voor PFAS (klasse industrie). De resterende 5% betreft grond uit PFAS hotspots bijvoorbeeld grond vrijkomende bij trainingslocaties van de brandweer of bij calamiteiten waarbij fluorhoudend blusschuim is gebruikt. In die gevallen is PFAS dan vaak de hoofdverontreiniging.

Is de grond verontreinigd en reinigbaar, dan is off-site extractieve reiniging in de meeste gevallen de beste en meest kosteneffectieve oplossing. Is de grond niet reinigbaar, dan is afzet op een gecontroleerde stortplaats mogelijk. Vanwege de stortbelasting is dit geen goedkope optie.

Voor het off-site verbranden van de verontreinigde grond moet alleen gekozen worden wanneer alle andere opties (on-site reiniging, stabilisatie, stort) niet mogelijk zijn. In een aantal gevallen is on-site behandeling een optie. Een van die opties is bodemstabilisatie. De PFAS wordt vastgelegd in een immobilisaat.  Arcadis heeft met name in de Verenigde Staten (langjarige) referenties.

Gaat u uw bouw- of saneringsproject opstarten, dan kan PCTS u hiermee ontzorgen. Door middel van het overdragen van analysecertificaten kunnen wij vrij eenvoudig de kwaliteit bepalen. We kunnen de afzet regelen van grond wanneer deze binnen de hergebruiksnormen valt (klasse wonen, klasse industrie).  Inname (formeel zelfs overname) en reiniging van verontreinigde grond is dagelijks werk voor Boskalis Environmental. Is de grond geklassificeerd als niet-reinigbaar, dan kunnen we ook daar de afzet organiseren.

Bij complexe en omvangrijke hoeveelheden grond verdient het altijd de aanbeveling om naast analyses ook aanvullende laboratoriumtesten uit te voeren. De grenzen van niet-reinigbaarheid mogen worden verruimd op basis van laboratoriumproeven. Dit kan u zeer veel geld schelen.  

Contact: Boskalis Environmental - Joop Jansen ( joop.jansen@boskalis.com en Arcadis - Wim Plaisier (wim.plaisier@arcadis.com)