Laden...

Soil washing PFAS houdende grond komt (langzaam) op stoom.

Langzaam maar zeker komt soil washing (extractief reinigen) van PFAS houdende grond op gang in Nederland. Na een kleine rondgang bij reinigingsbedrijven blijkt dat er tot op heden meer dan 50.000 ton PFAS houdende grond succesvol extractief is gereinigd. Een aantal bedrijven hebben pilottesten voor reiniging in voorbereiding of aangevraagd.

Boskalis Environmental is op de locatie Amersfoort momenteel drukdoende met het reinigen van PFAS houdende grond. Deze reiniging is ook bedoeld als pilot. Doel is een langjarige inname en verwerking vergund te krijgen.

De meeste projecten met PFAS verontreinigde grond komen verspreid vanuit bijna heel Nederland voor. Deze grond is verontreinigd met PFAS boven de Klasse Industrie norm (3, 7, 3, 3 ug/kg) en vaak ook met andere verontreinigingen zoals zware metalen, minerale olie of PAK’s. De vrijkomende grond is met PFAS verontreinigd door industriële activiteiten, brandbestrijding (blusschuim) of door andere diffuse bronnen.

In Nederland wordt jaarlijks in totaal circa 1,5 miljoen ton verontreinigde grond extractief gereinigd. Het aandeel PFAS houdende reinigbare grond is daarmee nochtans klein. Wat de impact op de markt wordt als het definitieve Handelingskader bekend wordt gemaakt wachten wij met grote interesse af.

Contactpersoon: Boskalis Environmental, Joop Jansen (joop.jansen@boskalis.com)