Laden...

Boskalis Environmental start proefreiniging PFAS houdende grond

PCTS partner Boskalis Environmental is recentelijk op de verwerkingslocatie Amersfoort gestart met een proeftraject voor de extractieve reiniging van PFAS houdende grond. De locatie Amersfoort is de eerste locatie van Boskalis Environmental waar het bevoegd gezag goedkeuring heeft gegeven voor de uitvoering van een proefneming extractieve reiniging.  

Boskalis heeft ruimte voor de inname van 10.000 ton PFAS houdende grond en er is op dit moment nog ruimte voor inname. Tariefstelling is afhankelijk van de fysische en chemische samenstelling, maar sowieso competitief met andere of vergelijkbare verwerkingsmogelijkheden en/of afzetkanalen.

Maximaal toegestane concentraties voor inname zijn als volgt: 15 µg/kg PFOS, 35 µg/kg PFOA, 15 µg/kg GenX en 15 µg/kg voor de overige PFAS. Deze waarden liggen een factor 5 boven de bekende  ‘3-7-3-3 norm‘.

Gedurende het proeftraject wordt voor verschillende partijen grond gekeken naar de effectiviteit van de reiniging. De gereinigde zandfractie zal na uitkeuring beschikbaar komen voor hergebruik als klasse industrie grond.

Zoals bekend concentreren de PFAS verbindingen zich in de slibfractie die tijdens het wasproces wordt afgescheiden. Deze slibfractie wordt na verregaande ontwatering afgevoerd naar een gecontroleerde stortlocatie. Lozing van proceswater zal niet plaatsvinden omdat de extractieve reinigingsinstallatie een gesloten watersysteem heeft.    

Naar verwachting zal, bij een succesvol traject voor de locatie Amersfoort snel een vergunning kunnen worden afgegeven voor verwerking van PFAS houdende grond.

Contactpersoon: Boskalis Environmental, Joop Jansen (joop.jansen@boskalis.com)