Laden...

Labtest ozofractionation percolaatwater

 

Het Project

In samenwerking met KWR is een labtest ozofractionation uitgevoerd op percolaatwater van een stortplaats (na behandeling in een MBR). Ozofractionation is een innovatieve techniek voor het reinigen van sterk verontreinigde afvalwaterstromen die ook PFAS houdend zijn.  De techniek is gebaseerd op de afscheiding van PFAS componenten vanuit de waterstroom door middel van microbubbels van ozon.  Juist met ozon kan je dergelijke kleine microbubbels vormen. De microbubbels nemen de langketenige PFAS verontreinigingen op onder vorming van een schuimlaag die kan worden afgescheiden.  In deze schuimlaag accumuleren zich ook diverse metalen. Deze metalen worden in het oxidatieve milieu omgezet in metaaloxiden en/of hydroxyden en ook afgescheiden.  Het schuim (ook wel concentraat genoemd) bevat sterk verhoogde gehalten aan PFAS en  metalen. Afbreekbare organische verbindingen (niet PFAS) worden door de ozonradicalen afgebroken en (deels) gemineraliseerd. 

Het onderzochte percolaatwater bevat hoge gehalten aan CZV, (zware) metalen en zouten. Het gemeten chloridegehalte in het percolaatwater bedraagt 28 g/L, het gehalte mangaan bedraagt 21 mg/L. Het percolaatwater is ook verontreinigd met PFAS. Het totaalgehalte PFAS bedraagt 26,4 µg/L, waarbij PFOA  het grootste aandeel heeft.

Resultaten

De proeven zijn uitgevoerd op het laboratorium van onderzoeksinstituur KWR. De ozofractionation reactor is opgebouwd en getest op lekdichtheid. Daarna zijn eenvoudig bekerproeven uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld wat de mate van schuimvorming van het water is bij beluchting.  Op basis van deze proeven zijn  de procescondities voor de ozofractionation proeven vastgesteld. Na het vullen van de reactor en conditioneren van het percolaatwater is de ozofractionationproef opgestart. Vrijwel direct na de start van de ozofractionation test was een sterke kleurverandering zichtbaar. Het kleurloze monster werd paars, dit als gevolg van de productie van permanganaat in het zeer oxidatieve milieu.

De resultaten geven aan dat door het toepassen van ozofractionation de concentraties op barium, cadmium en lood niet worden beïnvloed. De andere overgangsmetalen kobalt, chroom, koper, ijzer, mangaan, molybdeen, nikkel en zink accumuleren in het concentraat. PFOS (zowel lineair als vertakt) en PFOA (vertakt) worden volledig uit het percolaat verwijderd (detectielimiet van 50 ng/L). De lineaire PFOA is ook zeer efficiënt verwijderd (efficiëntie van 99,76%).

Dat ozofractionation effectief PFAS verwijdert uit het percolaat, wordt niet alleen bewezen door de analytische gegevens van het behandelde percolaat, maar ook op basis de gegevens van het afgescheiden concentraat. Het ingezamelde concentraat vertoont een veel hoger niveau van PFAS-bestanddelen, als gevolg van de accumulatie van het afvalwater in de schuimfractie. Voor PFOA en PFOS is de concentratiestijging een factor 10 tot 16.

Projectgegevens

Locatie project: Laboratorium KWR , Nieuwegein, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis, Evocra en KWR        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)  

Labtest ozofractionation percolaatwater

 

Het Project

In samenwerking met KWR is een labtest ozofractionation uitgevoerd op percolaatwater van een stortplaats (na behandeling in een MBR). Ozofractionation is een innovatieve techniek voor het reinigen van sterk verontreinigde afvalwaterstromen die ook PFAS houdend zijn.  De techniek is gebaseerd op de afscheiding van PFAS componenten vanuit de waterstroom door middel van microbubbels van ozon.  Juist met ozon kan je dergelijke kleine microbubbels vormen. De microbubbels nemen de langketenige PFAS verontreinigingen op onder vorming van een schuimlaag die kan worden afgescheiden.  In deze schuimlaag accumuleren zich ook diverse metalen. Deze metalen worden in het oxidatieve milieu omgezet in metaaloxiden en/of hydroxyden en ook afgescheiden.  Het schuim (ook wel concentraat genoemd) bevat sterk verhoogde gehalten aan PFAS en  metalen. Afbreekbare organische verbindingen (niet PFAS) worden door de ozonradicalen afgebroken en (deels) gemineraliseerd. 

Het onderzochte percolaatwater bevat hoge gehalten aan CZV, (zware) metalen en zouten. Het gemeten chloridegehalte in het percolaatwater bedraagt 28 g/L, het gehalte mangaan bedraagt 21 mg/L. Het percolaatwater is ook verontreinigd met PFAS. Het totaalgehalte PFAS bedraagt 26,4 µg/L, waarbij PFOA  het grootste aandeel heeft.

Resultaten

De proeven zijn uitgevoerd op het laboratorium van onderzoeksinstituur KWR. De ozofractionation reactor is opgebouwd en getest op lekdichtheid. Daarna zijn eenvoudig bekerproeven uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld wat de mate van schuimvorming van het water is bij beluchting.  Op basis van deze proeven zijn  de procescondities voor de ozofractionation proeven vastgesteld. Na het vullen van de reactor en conditioneren van het percolaatwater is de ozofractionationproef opgestart. Vrijwel direct na de start van de ozofractionation test was een sterke kleurverandering zichtbaar. Het kleurloze monster werd paars, dit als gevolg van de productie van permanganaat in het zeer oxidatieve milieu.

De resultaten geven aan dat door het toepassen van ozofractionation de concentraties op barium, cadmium en lood niet worden beïnvloed. De andere overgangsmetalen kobalt, chroom, koper, ijzer, mangaan, molybdeen, nikkel en zink accumuleren in het concentraat. PFOS (zowel lineair als vertakt) en PFOA (vertakt) worden volledig uit het percolaat verwijderd (detectielimiet van 50 ng/L). De lineaire PFOA is ook zeer efficiënt verwijderd (efficiëntie van 99,76%).

Dat ozofractionation effectief PFAS verwijdert uit het percolaat, wordt niet alleen bewezen door de analytische gegevens van het behandelde percolaat, maar ook op basis de gegevens van het afgescheiden concentraat. Het ingezamelde concentraat vertoont een veel hoger niveau van PFAS-bestanddelen, als gevolg van de accumulatie van het afvalwater in de schuimfractie. Voor PFOA en PFOS is de concentratiestijging een factor 10 tot 16.

Projectgegevens

Locatie project: Laboratorium KWR , Nieuwegein, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis, Evocra en KWR        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)  

Labtest ozofractionation percolaatwater

 

Het Project

In samenwerking met KWR is een labtest ozofractionation uitgevoerd op percolaatwater van een stortplaats (na behandeling in een MBR). Ozofractionation is een innovatieve techniek voor het reinigen van sterk verontreinigde afvalwaterstromen die ook PFAS houdend zijn.  De techniek is gebaseerd op de afscheiding van PFAS componenten vanuit de waterstroom door middel van microbubbels van ozon.  Juist met ozon kan je dergelijke kleine microbubbels vormen. De microbubbels nemen de langketenige PFAS verontreinigingen op onder vorming van een schuimlaag die kan worden afgescheiden.  In deze schuimlaag accumuleren zich ook diverse metalen. Deze metalen worden in het oxidatieve milieu omgezet in metaaloxiden en/of hydroxyden en ook afgescheiden.  Het schuim (ook wel concentraat genoemd) bevat sterk verhoogde gehalten aan PFAS en  metalen. Afbreekbare organische verbindingen (niet PFAS) worden door de ozonradicalen afgebroken en (deels) gemineraliseerd. 

Het onderzochte percolaatwater bevat hoge gehalten aan CZV, (zware) metalen en zouten. Het gemeten chloridegehalte in het percolaatwater bedraagt 28 g/L, het gehalte mangaan bedraagt 21 mg/L. Het percolaatwater is ook verontreinigd met PFAS. Het totaalgehalte PFAS bedraagt 26,4 µg/L, waarbij PFOA  het grootste aandeel heeft.

Resultaten

De proeven zijn uitgevoerd op het laboratorium van onderzoeksinstituur KWR. De ozofractionation reactor is opgebouwd en getest op lekdichtheid. Daarna zijn eenvoudig bekerproeven uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld wat de mate van schuimvorming van het water is bij beluchting.  Op basis van deze proeven zijn  de procescondities voor de ozofractionation proeven vastgesteld. Na het vullen van de reactor en conditioneren van het percolaatwater is de ozofractionationproef opgestart. Vrijwel direct na de start van de ozofractionation test was een sterke kleurverandering zichtbaar. Het kleurloze monster werd paars, dit als gevolg van de productie van permanganaat in het zeer oxidatieve milieu.

De resultaten geven aan dat door het toepassen van ozofractionation de concentraties op barium, cadmium en lood niet worden beïnvloed. De andere overgangsmetalen kobalt, chroom, koper, ijzer, mangaan, molybdeen, nikkel en zink accumuleren in het concentraat. PFOS (zowel lineair als vertakt) en PFOA (vertakt) worden volledig uit het percolaat verwijderd (detectielimiet van 50 ng/L). De lineaire PFOA is ook zeer efficiënt verwijderd (efficiëntie van 99,76%).

Dat ozofractionation effectief PFAS verwijdert uit het percolaat, wordt niet alleen bewezen door de analytische gegevens van het behandelde percolaat, maar ook op basis de gegevens van het afgescheiden concentraat. Het ingezamelde concentraat vertoont een veel hoger niveau van PFAS-bestanddelen, als gevolg van de accumulatie van het afvalwater in de schuimfractie. Voor PFOA en PFOS is de concentratiestijging een factor 10 tot 16.

Projectgegevens

Locatie project: Laboratorium KWR , Nieuwegein, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis, Evocra en KWR        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)  

Labtest ozofractionation percolaatwater

 

Het Project

In samenwerking met KWR is een labtest ozofractionation uitgevoerd op percolaatwater van een stortplaats (na behandeling in een MBR). Ozofractionation is een innovatieve techniek voor het reinigen van sterk verontreinigde afvalwaterstromen die ook PFAS houdend zijn.  De techniek is gebaseerd op de afscheiding van PFAS componenten vanuit de waterstroom door middel van microbubbels van ozon.  Juist met ozon kan je dergelijke kleine microbubbels vormen. De microbubbels nemen de langketenige PFAS verontreinigingen op onder vorming van een schuimlaag die kan worden afgescheiden.  In deze schuimlaag accumuleren zich ook diverse metalen. Deze metalen worden in het oxidatieve milieu omgezet in metaaloxiden en/of hydroxyden en ook afgescheiden.  Het schuim (ook wel concentraat genoemd) bevat sterk verhoogde gehalten aan PFAS en  metalen. Afbreekbare organische verbindingen (niet PFAS) worden door de ozonradicalen afgebroken en (deels) gemineraliseerd. 

Het onderzochte percolaatwater bevat hoge gehalten aan CZV, (zware) metalen en zouten. Het gemeten chloridegehalte in het percolaatwater bedraagt 28 g/L, het gehalte mangaan bedraagt 21 mg/L. Het percolaatwater is ook verontreinigd met PFAS. Het totaalgehalte PFAS bedraagt 26,4 µg/L, waarbij PFOA  het grootste aandeel heeft.

Resultaten

De proeven zijn uitgevoerd op het laboratorium van onderzoeksinstituur KWR. De ozofractionation reactor is opgebouwd en getest op lekdichtheid. Daarna zijn eenvoudig bekerproeven uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld wat de mate van schuimvorming van het water is bij beluchting.  Op basis van deze proeven zijn  de procescondities voor de ozofractionation proeven vastgesteld. Na het vullen van de reactor en conditioneren van het percolaatwater is de ozofractionationproef opgestart. Vrijwel direct na de start van de ozofractionation test was een sterke kleurverandering zichtbaar. Het kleurloze monster werd paars, dit als gevolg van de productie van permanganaat in het zeer oxidatieve milieu.

De resultaten geven aan dat door het toepassen van ozofractionation de concentraties op barium, cadmium en lood niet worden beïnvloed. De andere overgangsmetalen kobalt, chroom, koper, ijzer, mangaan, molybdeen, nikkel en zink accumuleren in het concentraat. PFOS (zowel lineair als vertakt) en PFOA (vertakt) worden volledig uit het percolaat verwijderd (detectielimiet van 50 ng/L). De lineaire PFOA is ook zeer efficiënt verwijderd (efficiëntie van 99,76%).

Dat ozofractionation effectief PFAS verwijdert uit het percolaat, wordt niet alleen bewezen door de analytische gegevens van het behandelde percolaat, maar ook op basis de gegevens van het afgescheiden concentraat. Het ingezamelde concentraat vertoont een veel hoger niveau van PFAS-bestanddelen, als gevolg van de accumulatie van het afvalwater in de schuimfractie. Voor PFOA en PFOS is de concentratiestijging een factor 10 tot 16.

Projectgegevens

Locatie project: Laboratorium KWR , Nieuwegein, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis, Evocra en KWR        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)  

Labtest ozofractionation percolaatwater

 

Het Project

In samenwerking met KWR is een labtest ozofractionation uitgevoerd op percolaatwater van een stortplaats (na behandeling in een MBR). Ozofractionation is een innovatieve techniek voor het reinigen van sterk verontreinigde afvalwaterstromen die ook PFAS houdend zijn.  De techniek is gebaseerd op de afscheiding van PFAS componenten vanuit de waterstroom door middel van microbubbels van ozon.  Juist met ozon kan je dergelijke kleine microbubbels vormen. De microbubbels nemen de langketenige PFAS verontreinigingen op onder vorming van een schuimlaag die kan worden afgescheiden.  In deze schuimlaag accumuleren zich ook diverse metalen. Deze metalen worden in het oxidatieve milieu omgezet in metaaloxiden en/of hydroxyden en ook afgescheiden.  Het schuim (ook wel concentraat genoemd) bevat sterk verhoogde gehalten aan PFAS en  metalen. Afbreekbare organische verbindingen (niet PFAS) worden door de ozonradicalen afgebroken en (deels) gemineraliseerd. 

Het onderzochte percolaatwater bevat hoge gehalten aan CZV, (zware) metalen en zouten. Het gemeten chloridegehalte in het percolaatwater bedraagt 28 g/L, het gehalte mangaan bedraagt 21 mg/L. Het percolaatwater is ook verontreinigd met PFAS. Het totaalgehalte PFAS bedraagt 26,4 µg/L, waarbij PFOA  het grootste aandeel heeft.

Resultaten

De proeven zijn uitgevoerd op het laboratorium van onderzoeksinstituur KWR. De ozofractionation reactor is opgebouwd en getest op lekdichtheid. Daarna zijn eenvoudig bekerproeven uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld wat de mate van schuimvorming van het water is bij beluchting.  Op basis van deze proeven zijn  de procescondities voor de ozofractionation proeven vastgesteld. Na het vullen van de reactor en conditioneren van het percolaatwater is de ozofractionationproef opgestart. Vrijwel direct na de start van de ozofractionation test was een sterke kleurverandering zichtbaar. Het kleurloze monster werd paars, dit als gevolg van de productie van permanganaat in het zeer oxidatieve milieu.

De resultaten geven aan dat door het toepassen van ozofractionation de concentraties op barium, cadmium en lood niet worden beïnvloed. De andere overgangsmetalen kobalt, chroom, koper, ijzer, mangaan, molybdeen, nikkel en zink accumuleren in het concentraat. PFOS (zowel lineair als vertakt) en PFOA (vertakt) worden volledig uit het percolaat verwijderd (detectielimiet van 50 ng/L). De lineaire PFOA is ook zeer efficiënt verwijderd (efficiëntie van 99,76%).

Dat ozofractionation effectief PFAS verwijdert uit het percolaat, wordt niet alleen bewezen door de analytische gegevens van het behandelde percolaat, maar ook op basis de gegevens van het afgescheiden concentraat. Het ingezamelde concentraat vertoont een veel hoger niveau van PFAS-bestanddelen, als gevolg van de accumulatie van het afvalwater in de schuimfractie. Voor PFOA en PFOS is de concentratiestijging een factor 10 tot 16.

Projectgegevens

Locatie project: Laboratorium KWR , Nieuwegein, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis, Evocra en KWR        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)  

Labtest ozofractionation percolaatwater

 

Het Project

In samenwerking met KWR is een labtest ozofractionation uitgevoerd op percolaatwater van een stortplaats (na behandeling in een MBR). Ozofractionation is een innovatieve techniek voor het reinigen van sterk verontreinigde afvalwaterstromen die ook PFAS houdend zijn.  De techniek is gebaseerd op de afscheiding van PFAS componenten vanuit de waterstroom door middel van microbubbels van ozon.  Juist met ozon kan je dergelijke kleine microbubbels vormen. De microbubbels nemen de langketenige PFAS verontreinigingen op onder vorming van een schuimlaag die kan worden afgescheiden.  In deze schuimlaag accumuleren zich ook diverse metalen. Deze metalen worden in het oxidatieve milieu omgezet in metaaloxiden en/of hydroxyden en ook afgescheiden.  Het schuim (ook wel concentraat genoemd) bevat sterk verhoogde gehalten aan PFAS en  metalen. Afbreekbare organische verbindingen (niet PFAS) worden door de ozonradicalen afgebroken en (deels) gemineraliseerd. 

Het onderzochte percolaatwater bevat hoge gehalten aan CZV, (zware) metalen en zouten. Het gemeten chloridegehalte in het percolaatwater bedraagt 28 g/L, het gehalte mangaan bedraagt 21 mg/L. Het percolaatwater is ook verontreinigd met PFAS. Het totaalgehalte PFAS bedraagt 26,4 µg/L, waarbij PFOA  het grootste aandeel heeft.

Resultaten

De proeven zijn uitgevoerd op het laboratorium van onderzoeksinstituur KWR. De ozofractionation reactor is opgebouwd en getest op lekdichtheid. Daarna zijn eenvoudig bekerproeven uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld wat de mate van schuimvorming van het water is bij beluchting.  Op basis van deze proeven zijn  de procescondities voor de ozofractionation proeven vastgesteld. Na het vullen van de reactor en conditioneren van het percolaatwater is de ozofractionationproef opgestart. Vrijwel direct na de start van de ozofractionation test was een sterke kleurverandering zichtbaar. Het kleurloze monster werd paars, dit als gevolg van de productie van permanganaat in het zeer oxidatieve milieu.

De resultaten geven aan dat door het toepassen van ozofractionation de concentraties op barium, cadmium en lood niet worden beïnvloed. De andere overgangsmetalen kobalt, chroom, koper, ijzer, mangaan, molybdeen, nikkel en zink accumuleren in het concentraat. PFOS (zowel lineair als vertakt) en PFOA (vertakt) worden volledig uit het percolaat verwijderd (detectielimiet van 50 ng/L). De lineaire PFOA is ook zeer efficiënt verwijderd (efficiëntie van 99,76%).

Dat ozofractionation effectief PFAS verwijdert uit het percolaat, wordt niet alleen bewezen door de analytische gegevens van het behandelde percolaat, maar ook op basis de gegevens van het afgescheiden concentraat. Het ingezamelde concentraat vertoont een veel hoger niveau van PFAS-bestanddelen, als gevolg van de accumulatie van het afvalwater in de schuimfractie. Voor PFOA en PFOS is de concentratiestijging een factor 10 tot 16.

Projectgegevens

Locatie project: Laboratorium KWR , Nieuwegein, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis, Evocra en KWR        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)  

Labtest ozofractionation percolaatwater

 

Het Project

In samenwerking met KWR is een labtest ozofractionation uitgevoerd op percolaatwater van een stortplaats (na behandeling in een MBR). Ozofractionation is een innovatieve techniek voor het reinigen van sterk verontreinigde afvalwaterstromen die ook PFAS houdend zijn.  De techniek is gebaseerd op de afscheiding van PFAS componenten vanuit de waterstroom door middel van microbubbels van ozon.  Juist met ozon kan je dergelijke kleine microbubbels vormen. De microbubbels nemen de langketenige PFAS verontreinigingen op onder vorming van een schuimlaag die kan worden afgescheiden.  In deze schuimlaag accumuleren zich ook diverse metalen. Deze metalen worden in het oxidatieve milieu omgezet in metaaloxiden en/of hydroxyden en ook afgescheiden.  Het schuim (ook wel concentraat genoemd) bevat sterk verhoogde gehalten aan PFAS en  metalen. Afbreekbare organische verbindingen (niet PFAS) worden door de ozonradicalen afgebroken en (deels) gemineraliseerd. 

Het onderzochte percolaatwater bevat hoge gehalten aan CZV, (zware) metalen en zouten. Het gemeten chloridegehalte in het percolaatwater bedraagt 28 g/L, het gehalte mangaan bedraagt 21 mg/L. Het percolaatwater is ook verontreinigd met PFAS. Het totaalgehalte PFAS bedraagt 26,4 µg/L, waarbij PFOA  het grootste aandeel heeft.

Resultaten

De proeven zijn uitgevoerd op het laboratorium van onderzoeksinstituur KWR. De ozofractionation reactor is opgebouwd en getest op lekdichtheid. Daarna zijn eenvoudig bekerproeven uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld wat de mate van schuimvorming van het water is bij beluchting.  Op basis van deze proeven zijn  de procescondities voor de ozofractionation proeven vastgesteld. Na het vullen van de reactor en conditioneren van het percolaatwater is de ozofractionationproef opgestart. Vrijwel direct na de start van de ozofractionation test was een sterke kleurverandering zichtbaar. Het kleurloze monster werd paars, dit als gevolg van de productie van permanganaat in het zeer oxidatieve milieu.

De resultaten geven aan dat door het toepassen van ozofractionation de concentraties op barium, cadmium en lood niet worden beïnvloed. De andere overgangsmetalen kobalt, chroom, koper, ijzer, mangaan, molybdeen, nikkel en zink accumuleren in het concentraat. PFOS (zowel lineair als vertakt) en PFOA (vertakt) worden volledig uit het percolaat verwijderd (detectielimiet van 50 ng/L). De lineaire PFOA is ook zeer efficiënt verwijderd (efficiëntie van 99,76%).

Dat ozofractionation effectief PFAS verwijdert uit het percolaat, wordt niet alleen bewezen door de analytische gegevens van het behandelde percolaat, maar ook op basis de gegevens van het afgescheiden concentraat. Het ingezamelde concentraat vertoont een veel hoger niveau van PFAS-bestanddelen, als gevolg van de accumulatie van het afvalwater in de schuimfractie. Voor PFOA en PFOS is de concentratiestijging een factor 10 tot 16.

Projectgegevens

Locatie project: Laboratorium KWR , Nieuwegein, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis, Evocra en KWR        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)