Laden...

Behandeling PFAS houdend bluswater - terminal Amsterdam

 

Het project

Op een olieterminal was bij een spill ongeveer 500 m³ bluswater vrijgekomen. Het bluswater bevatte AFFF, beter bekend als PFAS houdend blusschuim.

PFAS-verbindingen zijn zeer schadelijk voor het milieu. De klant voerde daarom terstond een eerste bereddering uit; het bluswater werd direct in een ongebruikte opslagtank opgeslagen. Het bevoegd gezag vereiste een on-site behandeling van het bluswater. De normale verwerkingsroute (transport naar een erkende verwerker) werd afgewezen als gevolg van de aanwezige PFAS-verbindingen.

Het bevoegd gezag ging akkoord met een on-site verwerking over granulair actief kool (GAC). Arcadis heeft als hoofdaannemer het werk voorbereid en uitgevoerd. Het GAC werd geleverd en na gebruik weer ingenomen voor verwerking.

Het project behelsde:

 • Een analyse van het bluswater op PFAS en nevenverontreiniging.
 • Berekening van de benodigde hoeveelheid GAC voor het project.
 • Ontwerp pompdebiet en zuiveringsunits.
 • Voorbereiding uitvoering (rekening houdende met de hoge veiligheidseisen in het gezoneerde gebied).
 • Plaatsing en opstart van de zuivering.
 • Begeleiding monstername door het bevoegd gezag.
 • Afronding project.

Aandachtspunten

Het effectief behandelen van bluswater en de veilige verwerking van de vrijkomende stromen is een uitdaging. Op deze locatie is gekozen voor mobiele GAC-filters die na gebruik direct zijn teruggenomen voor verwerking. Deze verwerking omvat de hoge temperatuur verbranding van de vrijkomende PFAS-verbindingen bij regeneratie van het GAC.

Waar zijn we trots op

Het is gelukt om in een relatief korte tijd het project voor te bereiden en uit te voeren, passend binnen het strikte veiligheidsbeleid van de klant. De maatregel was zeer effectief. Na behandeling was het bluswater voor meer dan 99,5% ontdaan van PFAS-verbindingen en kon het, met goedkeuring van het bevoegd gezag, op het oppervlaktewater worden geloosd.

Projectgegevens

Locatie project: Amsterdam, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)  

 

                        

 

Behandeling PFAS houdend bluswater - terminal Amsterdam

 

Het project

Op een olieterminal was bij een spill ongeveer 500 m³ bluswater vrijgekomen. Het bluswater bevatte AFFF, beter bekend als PFAS houdend blusschuim.

PFAS-verbindingen zijn zeer schadelijk voor het milieu. De klant voerde daarom terstond een eerste bereddering uit; het bluswater werd direct in een ongebruikte opslagtank opgeslagen. Het bevoegd gezag vereiste een on-site behandeling van het bluswater. De normale verwerkingsroute (transport naar een erkende verwerker) werd afgewezen als gevolg van de aanwezige PFAS-verbindingen.

Het bevoegd gezag ging akkoord met een on-site verwerking over granulair actief kool (GAC). Arcadis heeft als hoofdaannemer het werk voorbereid en uitgevoerd. Het GAC werd geleverd en na gebruik weer ingenomen voor verwerking.

Het project behelsde:

 • Een analyse van het bluswater op PFAS en nevenverontreiniging.
 • Berekening van de benodigde hoeveelheid GAC voor het project.
 • Ontwerp pompdebiet en zuiveringsunits.
 • Voorbereiding uitvoering (rekening houdende met de hoge veiligheidseisen in het gezoneerde gebied).
 • Plaatsing en opstart van de zuivering.
 • Begeleiding monstername door het bevoegd gezag.
 • Afronding project.

Aandachtspunten

Het effectief behandelen van bluswater en de veilige verwerking van de vrijkomende stromen is een uitdaging. Op deze locatie is gekozen voor mobiele GAC-filters die na gebruik direct zijn teruggenomen voor verwerking. Deze verwerking omvat de hoge temperatuur verbranding van de vrijkomende PFAS-verbindingen bij regeneratie van het GAC.

Waar zijn we trots op

Het is gelukt om in een relatief korte tijd het project voor te bereiden en uit te voeren, passend binnen het strikte veiligheidsbeleid van de klant. De maatregel was zeer effectief. Na behandeling was het bluswater voor meer dan 99,5% ontdaan van PFAS-verbindingen en kon het, met goedkeuring van het bevoegd gezag, op het oppervlaktewater worden geloosd.

Projectgegevens

Locatie project: Amsterdam, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)  

 

                        

 

Behandeling PFAS houdend bluswater - terminal Amsterdam

 

Het project

Op een olieterminal was bij een spill ongeveer 500 m³ bluswater vrijgekomen. Het bluswater bevatte AFFF, beter bekend als PFAS houdend blusschuim.

PFAS-verbindingen zijn zeer schadelijk voor het milieu. De klant voerde daarom terstond een eerste bereddering uit; het bluswater werd direct in een ongebruikte opslagtank opgeslagen. Het bevoegd gezag vereiste een on-site behandeling van het bluswater. De normale verwerkingsroute (transport naar een erkende verwerker) werd afgewezen als gevolg van de aanwezige PFAS-verbindingen.

Het bevoegd gezag ging akkoord met een on-site verwerking over granulair actief kool (GAC). Arcadis heeft als hoofdaannemer het werk voorbereid en uitgevoerd. Het GAC werd geleverd en na gebruik weer ingenomen voor verwerking.

Het project behelsde:

 • Een analyse van het bluswater op PFAS en nevenverontreiniging.
 • Berekening van de benodigde hoeveelheid GAC voor het project.
 • Ontwerp pompdebiet en zuiveringsunits.
 • Voorbereiding uitvoering (rekening houdende met de hoge veiligheidseisen in het gezoneerde gebied).
 • Plaatsing en opstart van de zuivering.
 • Begeleiding monstername door het bevoegd gezag.
 • Afronding project.

Aandachtspunten

Het effectief behandelen van bluswater en de veilige verwerking van de vrijkomende stromen is een uitdaging. Op deze locatie is gekozen voor mobiele GAC-filters die na gebruik direct zijn teruggenomen voor verwerking. Deze verwerking omvat de hoge temperatuur verbranding van de vrijkomende PFAS-verbindingen bij regeneratie van het GAC.

Waar zijn we trots op

Het is gelukt om in een relatief korte tijd het project voor te bereiden en uit te voeren, passend binnen het strikte veiligheidsbeleid van de klant. De maatregel was zeer effectief. Na behandeling was het bluswater voor meer dan 99,5% ontdaan van PFAS-verbindingen en kon het, met goedkeuring van het bevoegd gezag, op het oppervlaktewater worden geloosd.

Projectgegevens

Locatie project: Amsterdam, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)  

 

                        

 

Behandeling PFAS houdend bluswater - terminal Amsterdam

 

Het project

Op een olieterminal was bij een spill ongeveer 500 m³ bluswater vrijgekomen. Het bluswater bevatte AFFF, beter bekend als PFAS houdend blusschuim.

PFAS-verbindingen zijn zeer schadelijk voor het milieu. De klant voerde daarom terstond een eerste bereddering uit; het bluswater werd direct in een ongebruikte opslagtank opgeslagen. Het bevoegd gezag vereiste een on-site behandeling van het bluswater. De normale verwerkingsroute (transport naar een erkende verwerker) werd afgewezen als gevolg van de aanwezige PFAS-verbindingen.

Het bevoegd gezag ging akkoord met een on-site verwerking over granulair actief kool (GAC). Arcadis heeft als hoofdaannemer het werk voorbereid en uitgevoerd. Het GAC werd geleverd en na gebruik weer ingenomen voor verwerking.

Het project behelsde:

 • Een analyse van het bluswater op PFAS en nevenverontreiniging.
 • Berekening van de benodigde hoeveelheid GAC voor het project.
 • Ontwerp pompdebiet en zuiveringsunits.
 • Voorbereiding uitvoering (rekening houdende met de hoge veiligheidseisen in het gezoneerde gebied).
 • Plaatsing en opstart van de zuivering.
 • Begeleiding monstername door het bevoegd gezag.
 • Afronding project.

Aandachtspunten

Het effectief behandelen van bluswater en de veilige verwerking van de vrijkomende stromen is een uitdaging. Op deze locatie is gekozen voor mobiele GAC-filters die na gebruik direct zijn teruggenomen voor verwerking. Deze verwerking omvat de hoge temperatuur verbranding van de vrijkomende PFAS-verbindingen bij regeneratie van het GAC.

Waar zijn we trots op

Het is gelukt om in een relatief korte tijd het project voor te bereiden en uit te voeren, passend binnen het strikte veiligheidsbeleid van de klant. De maatregel was zeer effectief. Na behandeling was het bluswater voor meer dan 99,5% ontdaan van PFAS-verbindingen en kon het, met goedkeuring van het bevoegd gezag, op het oppervlaktewater worden geloosd.

Projectgegevens

Locatie project: Amsterdam, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)  

 

                        

 

Behandeling PFAS houdend bluswater - terminal Amsterdam

 

Het project

Op een olieterminal was bij een spill ongeveer 500 m³ bluswater vrijgekomen. Het bluswater bevatte AFFF, beter bekend als PFAS houdend blusschuim.

PFAS-verbindingen zijn zeer schadelijk voor het milieu. De klant voerde daarom terstond een eerste bereddering uit; het bluswater werd direct in een ongebruikte opslagtank opgeslagen. Het bevoegd gezag vereiste een on-site behandeling van het bluswater. De normale verwerkingsroute (transport naar een erkende verwerker) werd afgewezen als gevolg van de aanwezige PFAS-verbindingen.

Het bevoegd gezag ging akkoord met een on-site verwerking over granulair actief kool (GAC). Arcadis heeft als hoofdaannemer het werk voorbereid en uitgevoerd. Het GAC werd geleverd en na gebruik weer ingenomen voor verwerking.

Het project behelsde:

 • Een analyse van het bluswater op PFAS en nevenverontreiniging.
 • Berekening van de benodigde hoeveelheid GAC voor het project.
 • Ontwerp pompdebiet en zuiveringsunits.
 • Voorbereiding uitvoering (rekening houdende met de hoge veiligheidseisen in het gezoneerde gebied).
 • Plaatsing en opstart van de zuivering.
 • Begeleiding monstername door het bevoegd gezag.
 • Afronding project.

Aandachtspunten

Het effectief behandelen van bluswater en de veilige verwerking van de vrijkomende stromen is een uitdaging. Op deze locatie is gekozen voor mobiele GAC-filters die na gebruik direct zijn teruggenomen voor verwerking. Deze verwerking omvat de hoge temperatuur verbranding van de vrijkomende PFAS-verbindingen bij regeneratie van het GAC.

Waar zijn we trots op

Het is gelukt om in een relatief korte tijd het project voor te bereiden en uit te voeren, passend binnen het strikte veiligheidsbeleid van de klant. De maatregel was zeer effectief. Na behandeling was het bluswater voor meer dan 99,5% ontdaan van PFAS-verbindingen en kon het, met goedkeuring van het bevoegd gezag, op het oppervlaktewater worden geloosd.

Projectgegevens

Locatie project: Amsterdam, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)  

 

                        

 

Behandeling PFAS houdend bluswater - terminal Amsterdam

 

Het project

Op een olieterminal was bij een spill ongeveer 500 m³ bluswater vrijgekomen. Het bluswater bevatte AFFF, beter bekend als PFAS houdend blusschuim.

PFAS-verbindingen zijn zeer schadelijk voor het milieu. De klant voerde daarom terstond een eerste bereddering uit; het bluswater werd direct in een ongebruikte opslagtank opgeslagen. Het bevoegd gezag vereiste een on-site behandeling van het bluswater. De normale verwerkingsroute (transport naar een erkende verwerker) werd afgewezen als gevolg van de aanwezige PFAS-verbindingen.

Het bevoegd gezag ging akkoord met een on-site verwerking over granulair actief kool (GAC). Arcadis heeft als hoofdaannemer het werk voorbereid en uitgevoerd. Het GAC werd geleverd en na gebruik weer ingenomen voor verwerking.

Het project behelsde:

 • Een analyse van het bluswater op PFAS en nevenverontreiniging.
 • Berekening van de benodigde hoeveelheid GAC voor het project.
 • Ontwerp pompdebiet en zuiveringsunits.
 • Voorbereiding uitvoering (rekening houdende met de hoge veiligheidseisen in het gezoneerde gebied).
 • Plaatsing en opstart van de zuivering.
 • Begeleiding monstername door het bevoegd gezag.
 • Afronding project.

Aandachtspunten

Het effectief behandelen van bluswater en de veilige verwerking van de vrijkomende stromen is een uitdaging. Op deze locatie is gekozen voor mobiele GAC-filters die na gebruik direct zijn teruggenomen voor verwerking. Deze verwerking omvat de hoge temperatuur verbranding van de vrijkomende PFAS-verbindingen bij regeneratie van het GAC.

Waar zijn we trots op

Het is gelukt om in een relatief korte tijd het project voor te bereiden en uit te voeren, passend binnen het strikte veiligheidsbeleid van de klant. De maatregel was zeer effectief. Na behandeling was het bluswater voor meer dan 99,5% ontdaan van PFAS-verbindingen en kon het, met goedkeuring van het bevoegd gezag, op het oppervlaktewater worden geloosd.

Projectgegevens

Locatie project: Amsterdam, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)  

 

                        

 

Behandeling PFAS houdend bluswater - terminal Amsterdam

 

Het project

Op een olieterminal was bij een spill ongeveer 500 m³ bluswater vrijgekomen. Het bluswater bevatte AFFF, beter bekend als PFAS houdend blusschuim.

PFAS-verbindingen zijn zeer schadelijk voor het milieu. De klant voerde daarom terstond een eerste bereddering uit; het bluswater werd direct in een ongebruikte opslagtank opgeslagen. Het bevoegd gezag vereiste een on-site behandeling van het bluswater. De normale verwerkingsroute (transport naar een erkende verwerker) werd afgewezen als gevolg van de aanwezige PFAS-verbindingen.

Het bevoegd gezag ging akkoord met een on-site verwerking over granulair actief kool (GAC). Arcadis heeft als hoofdaannemer het werk voorbereid en uitgevoerd. Het GAC werd geleverd en na gebruik weer ingenomen voor verwerking.

Het project behelsde:

 • Een analyse van het bluswater op PFAS en nevenverontreiniging.
 • Berekening van de benodigde hoeveelheid GAC voor het project.
 • Ontwerp pompdebiet en zuiveringsunits.
 • Voorbereiding uitvoering (rekening houdende met de hoge veiligheidseisen in het gezoneerde gebied).
 • Plaatsing en opstart van de zuivering.
 • Begeleiding monstername door het bevoegd gezag.
 • Afronding project.

Aandachtspunten

Het effectief behandelen van bluswater en de veilige verwerking van de vrijkomende stromen is een uitdaging. Op deze locatie is gekozen voor mobiele GAC-filters die na gebruik direct zijn teruggenomen voor verwerking. Deze verwerking omvat de hoge temperatuur verbranding van de vrijkomende PFAS-verbindingen bij regeneratie van het GAC.

Waar zijn we trots op

Het is gelukt om in een relatief korte tijd het project voor te bereiden en uit te voeren, passend binnen het strikte veiligheidsbeleid van de klant. De maatregel was zeer effectief. Na behandeling was het bluswater voor meer dan 99,5% ontdaan van PFAS-verbindingen en kon het, met goedkeuring van het bevoegd gezag, op het oppervlaktewater worden geloosd.

Projectgegevens

Locatie project: Amsterdam, Nederland

Uitgevoerd door: Arcadis        

Contactpersoon: Wim Plaisier   (wim.plaisier@arcadis.com)