Laden...

PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Dit is de informatiewebsite van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (kortweg PCTS) is een recentelijk opgestart samenwerkingsinitiatief met complete focus op de behandeling en reiniging van PFAS verontreinigingen in grond en water (grondwater, afvalwater, koelwater) alsmede in blusleidingssystemen.

Als PCTS willen we niet alleen contactpunt punt zijn voor PFAS gerelateerde vragen, maar ook de technieken rond PFAS reiniging samenbrengen en verbeteren. Alle deelnemende partijen kunnen daarbij bouwen op een internationaal netwerk.

PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Dit is de informatiewebsite van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (kortweg PCTS) is een recentelijk opgestart samenwerkingsinitiatief met complete focus op de behandeling en reiniging van PFAS verontreinigingen in grond en water (grondwater, afvalwater, koelwater) alsmede in blusleidingssystemen.

Als PCTS willen we niet alleen contactpunt punt zijn voor PFAS gerelateerde vragen, maar ook de technieken rond PFAS reiniging samenbrengen en verbeteren. Alle deelnemende partijen kunnen daarbij bouwen op een internationaal netwerk.

PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Dit is de informatiewebsite van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (kortweg PCTS) is een recentelijk opgestart samenwerkingsinitiatief met complete focus op de behandeling en reiniging van PFAS verontreinigingen in grond en water (grondwater, afvalwater, koelwater) alsmede in blusleidingssystemen.

Als PCTS willen we niet alleen contactpunt punt zijn voor PFAS gerelateerde vragen, maar ook de technieken rond PFAS reiniging samenbrengen en verbeteren. Alle deelnemende partijen kunnen daarbij bouwen op een internationaal netwerk.

PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Dit is de informatiewebsite van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (kortweg PCTS) is een recentelijk opgestart samenwerkingsinitiatief met complete focus op de behandeling en reiniging van PFAS verontreinigingen in grond en water (grondwater, afvalwater, koelwater) alsmede in blusleidingssystemen.

Als PCTS willen we niet alleen contactpunt punt zijn voor PFAS gerelateerde vragen, maar ook de technieken rond PFAS reiniging samenbrengen en verbeteren. Alle deelnemende partijen kunnen daarbij bouwen op een internationaal netwerk.

PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Dit is de informatiewebsite van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (kortweg PCTS) is een recentelijk opgestart samenwerkingsinitiatief met complete focus op de behandeling en reiniging van PFAS verontreinigingen in grond en water (grondwater, afvalwater, koelwater) alsmede in blusleidingssystemen.

Als PCTS willen we niet alleen contactpunt punt zijn voor PFAS gerelateerde vragen, maar ook de technieken rond PFAS reiniging samenbrengen en verbeteren. Alle deelnemende partijen kunnen daarbij bouwen op een internationaal netwerk.

PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Dit is de informatiewebsite van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (kortweg PCTS) is een recentelijk opgestart samenwerkingsinitiatief met complete focus op de behandeling en reiniging van PFAS verontreinigingen in grond en water (grondwater, afvalwater, koelwater) alsmede in blusleidingssystemen.

Als PCTS willen we niet alleen contactpunt punt zijn voor PFAS gerelateerde vragen, maar ook de technieken rond PFAS reiniging samenbrengen en verbeteren. Alle deelnemende partijen kunnen daarbij bouwen op een internationaal netwerk.

Deelnemende partners

PFAS Cleaning & Treatment Solutions (PCTS) is een netwerkorganisatie van bedrijven die ieder binnen hun eigen werkveld te maken hebben met PFAS. De doelen zijn helder:

  • het aanspreekpunt worden voor klanten die tegen praktische problemen met PFAS aanlopen. Of het nu in grond, water, afval of leidingssystemen is.  
  • kennis bundelen en ontwikkelen op het vlak van PFAS reiniging en behandeling.

Meer weten? Klik hier.

Referentieprojecten

Hier vindt u een aantal van de referentieprojecten die door de deelnemers van PFAS Cleaning & Treatment Solutions zijn uitgevoerd.

Meer weten? Klik hier.

Grondbehandeling

De aanwezigheid van PFAS is grond zorgde eind 2019 voor een enorme maatschappelijke consternatie. Bouwprojecten konden niet in uitvoering worden genomen vanwege het gebrek aan PFAS analyses danwel de constatering van PFAS in de geanalyseerde monsters. Anno 2020 is er regelgeving in de vorm van een aangepast tijdelijk handelingskader. Dit handelingskader verschaft in ieder geval duidelijkheid over de voorwaarden voor hergebruik van PFAS houdende grond. Zie hier wat PFAS Cleaning & Treatment Solutions voor oplossingen biedt voor uw bodemprobleem. 

Meer weten? Klik hier.


Waterbehandeling

Het is evident dat er bij de overheidsinstanties groeiende bezorgdheid is over de negatieve effecten van PFAS op de waterkwaliteit. PFOS, PFOA en Gen-X zijn geklassificeerd als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), hetgeen betekent dat het gebruik en de lozing van deze stoffen zo veel als mogelijk moet worden tegengegaan. Meer en meer worden bedrijven gesommeerd om PFAS mee te nemen in het analysepakket of er zelfs mitigerende maatregelen op te nemen. Ook uw bedrijf zal er meer en meer mee geconfronteerd worden.

Op deze pagina nemen wij u mee naar wat mogelijkis op het vlak van grondwater en afvalwaterbehandeling.

Meer weten? Klik hier.

PFAS Blusschuimtransitie

Vele mobiele of statische blussystemen van brandweerorganisaties, luchthavens, raffinaderijen, industriële installaties en tankopslagbedrijven  zijn nog steeds uitgerust met fluorhoudend blusschuim. Vooruitlopend op Europese wetgeving die het gebruik van fluorhoudend blusschuim aan banden gaat leggen maar ook uit het oogpunt van liability management, stappen meerdere bedrijven versneld over op fluorvrij (F3) schuim.

De overstap op F3 schuim vereist dat materieel zeer goed gereinigd wordt. Een industriële cleaning (met water, stoom en/of detergenten) reinigt het blussysteem niet voldoende. Arcadis en Kenbri hebben een reinigingsprocedé ontwikkeld die blussystemen wel goed reinigt. Hierbij wordt  gebruik gemaakt van een door Arcadis ontwikkelde reinigingsvloeistof (V0171).   

Meer weten? Klik hier.

Research and development

Inzicht in de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van PFAS behandeling. Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van waterbehandeling.

Meer weten? Klik hier.

Slibverwerking

De aanwezigheid van PFAS in afvalwaterslib is een steeds groter probleem voor bedrijven. De afzet wordt steeds lastiger en kostbaarder. Arcadis onderzoekt hoe kosten bespaard kunnen worden, dit zoals aan de bron (verminderen slibproductie) als bij de afzet.   

Meer weten? Klik hier.

Laatste nieuws

Zuivering PFAS houdend bronbemalingswater

De constatering van verhoogde PFAS gehalten in grond en grondwater in Antwerpen en het Antwerpse havengebied heeft grote consequenties. Bouwprojecten lopen vertraging op omdat de afzet van grond of bronwater lastiger is geworden.

Hoelscher Wasserbau, waar Tjaden bronbemaling onderdeel van is,  heeft al op diverse bouwprojecten in het Antwerpse havengebied het bronbemalingswater moeten zuiveren voordat dit water op het oppervlakte water mocht worden geloosd. Geen onverstandige keuze, gelet op de grote onttrekkingsdebieten waar men mee van doen heeft.

>> Lees verder